Topaz Prekast

Yarım yüzyılı aşkın tecrübe ve bilgi birikiminin sonucu olarak, sanayileşen ve gelişen Türkiye’nin dünya pazarında rekabet gücünün artmasına katkıda bulunabilmek, uluslararası düzeyde kalitesini kabul ettirebilmek için en modern ve en yüksek teknoloji ile donatılmış bir şekilde faaliyetine başlamıştır.

TOPAZ, dünyada kullanılan en yeni ve gelişmiş teknoloji olan İtalyan ve Alman teknolojilerinin sektörle ilgili hemen tüm versiyonlarını süratle bünyesine adapte etmesi ile kullandığı hammaddeleri büyük bir dikkatle test edip seçmesiyle, hizmet verdiği müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yalnızca en üst seviyede karşılamakla kalmaz, aynı zamanda değişen istek ve taleplerini de süratle cevap verebilme esnekliğine sahiptir.